Αρχική Γραφείο Τύπου Δελτία Τύπου Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις θέσεις του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ - Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 18 Μαρτίου
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις θέσεις του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ - Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 18 Μαρτίου PDF Εκτύπωση

 

 

Στον Δήμο Γόρτυνας αντιστοιχούν 28 θέσεις απασχόλησης, οκτάμηνης διάρκειας, τις οποίες μπορείτε να δείτε στον πίνακα (φωτό) που συνοδεύει την ανάρτηση.
Δικαίωμα συμμετοχής στην δράση έχουν:
 • άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ,
 • άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
 • μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ,
 • άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα,
 • άνεργοι άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ,
 • εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ,
 • άνεργοι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ,
 • άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας, εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ενηλίκων, κατόπιν χορήγησης συναφούς βεβαίωσης από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις υπ' αρ. 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018, 3/2019 και 4/2020 Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μία αίτηση συμμετοχής, επιλέγοντας μία ειδικότητα και από μία έως τρεις υπηρεσίες τοποθέτησης/επιβλέποντες φορείς. Οι δυνητικά ωφελούμενοι ως 54 ετών επιλέγουν, επίσης, ένα έως δύο θεματικά αντικείμενα για το πρόγραμμα κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν. Για τους δυνητικά ωφελούμενους 55 ετών και άνω, η εν λόγω επιλογή είναι προαιρετική.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr: Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα,
είτε μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ, στο σχετικό πεδίο υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων: Νέο προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα


Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες με βάση κριτήρια όπως:
 • χρονικό διάστημα συνεχόμενης ανεργίας
 • χρονικό διάστημα συνεχόμενης ανεργίας συζύγου
 • αναπηρία
 • ετήσιο δηλωθέν εισόδημα
 • ηλικία
 • αριθμός ανήλικων τέκνων κλπ.


Δείτε, αναλυτικές πληροφορίες και ολόκληρη την προκήρυξη, εδώ: Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες


1689 Δήμος Γόρτυνας Βοηθητικό Προσωπικό Οικοδομικών Εργασιών ΥΕ 4
1690 Δήμος Γόρτυνας Βοηθητικό Προσωπικό Υδραυλικών Εργασιών ΥΕ 4
1691 Δήμος Γόρτυνας Βοηθών Ασφαλτοστρώσεων ΥΕ 1
1692 Δήμος Γόρτυνας Βοηθών Ελαιοχρωματιστών ΥΕ 1
1693 Δήμος Γόρτυνας Βοηθών Ηλεκτροσυγκολλητών ΥΕ 1
1694 Δήμος Γόρτυνας Εργάτες Υλοτομίας ΥΕ 1
1695< Δήμος Γόρτυνας Διοικητικού/Διοικητικού/Λογιστικού/Λογιστικής/Οικονομικού ΔΕ 4
1696 Δήμος Γόρτυνας Ελαιοχρωματιστών ΔΕ 1
1697 Δήμος Γόρτυνας Ημερήσιοι Φύλακες ΔΕ 1
1698 Δήμος Γόρτυνας Οδηγών με Άδεια Οδήγησης Γ΄ ή Δ΄ Κατηγορίας ΔΕ 6
1699 Δήμος Γόρτυνας Οικοδομικών Εργασιών ΔΕ 2
1700 Δήμος Γόρτυνας Διοικητικού/Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ 2
 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA