Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς καθώς και ηλικιωμένους στο ΚΗΦΗ"
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς καθώς και ηλικιωμένους στο ΚΗΦΗ" PDF Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα και για τα δύο κεφάλαια (Α και Β), για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΗΦΗ» και Προϋπολογισμού 32.244,81 ΕΥΡΩ, μαζί με το ΦΠΑ.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 15/1/2020  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ (λήξη προσφορών) στα γραφεία που εδρεύει ο Δήμος Γόρτυνας από αρμόδια επιτροπή.

Σχετικά Αρχεία

Προκήρυξη- Αρχείο pdf (543 ΚΒ)
Διακήρυξη - Αρχείο pdf (866 ΚΒ)
Μελέτη - Αρχείο
pdf (2.4 MΒ)
Έντυπο Προσφοράς - Αρχείο
pdf (231 ΚΒ)
ΤΕΥΔ - Αρχείο doc (181 KΒ)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA