Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου εντός του αρχαιολογικού χώρου της Δ.Ε. Γόρτυνας
Διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου εντός του αρχαιολογικού χώρου της Δ.Ε. Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

Ο ∆ήµος Γόρτυνας προκηρύσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου που βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου Γόρτυνας.

Περιγραφή του ακινήτου

Κτιριακές Εγκαταστάσεις

 • Αποθήκη εμβαδού 6 τ.μ.
 • Μαγαζί εμβαδού περίπου 45τ.μ.
 • Στεγασμένο αύλειο χώρο περίπου 120 τ.μ.
 • Έξι (6) τουαλέτες εμβαδού περίπου 30 τ.μ.

 

Εξοπλισμός
 • 2 θήκες κρεμαστές τύπου inox για ποτήρια,
 • 2 απλοί πάγκοι ντουλάπια τύπου inox, 2 πάγκοι τύπου inox με νεροχύτη και ντουλάπια,
 • 6 μέτρα ράφια τριών θέσεων χρώματος μπλέ,
 • 6 τέντες μπροστά οι τέσσερις διαφανείς,
 • 2 διπλά φώτα οροφής απλά,
 • 2 ντεπόζιτα πλαστικά στην ταράτσα ενός τόνου το καθένα,
 • 2 ρολά ασφαλείας

Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται εννέα (9) χρόνια απο την υπογραφή της.

Το μηνιαίο μίσθωμα που θα προκύψει από την προβλεπόμενη στην παρούσα διακήρυξη διαδικασία, θα είναι σταθερό για τον πρώτο χρόνο, ήτοι από την ημερομηνία υπογραφής της μισθωτικής σύμβασης και για ένα έτος, ενώ στην συνέχεια θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με τον δείκτη τιμών καταναλωτή επί του μηνιαίου μισθώματος του εκάστοτε προηγούμενου μισθωτικού έτους. Σε κάθε περίπτωση το μηνιαίο μίσθωμα δεν θα μπορεί να είναι κατώτερο από το καταβαλλόμενο. Οι αυξήσεις θα γίνονται ετησίως ως ανωτέρω έστω και αν ακόμα το ενοίκιο που θα προκύπτει και θα καταβάλλεται θα είναι πολλαπλάσιο της εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας του μισθίου.

 

Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 26-03-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα.

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) ετησίως.

Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Διεύθυνση Άγιοι Δέκα Δημαρχείο.

Τηλέφωνο: 2892340322

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη από την ορισμένη ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

 

Σχετικά Αρχεία

Διακήρυξη - Αρχείο pdf (122 ΚB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA