Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Αναβάθμιση Τμημάτων Οδοποιίας Βασιλικών Ανωγείων – Απεσωκαρίου – Βαγιωνιάς Δήμου Γόρτυνας
Αναβάθμιση Τμημάτων Οδοποιίας Βασιλικών Ανωγείων – Απεσωκαρίου – Βαγιωνιάς Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνα Νομού Ηρακλείου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση Τμημάτων Οδοποιίας Βασιλικών Ανωγείων – Απεσωκαρίου – Βαγιωνιάς Δήμου Γόρτυνας» εκτιμώμενης αξίας 250.000,00 € (Πλέον ΦΠΑ)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες ομάδες εργασιών:

  • Α - Ομάδα "Τεχνικά Έργα" με προϋπολογισμό 15.435,88
  • Β - Ομάδα " Οδοστρωσία - Ασφαλτικά" με προϋπολογισμό 182.913,42
  • Γ - Ομάδα " Ασφάλεια" με προϋπολογισμό " 2.867,07 €"

 

Σχετικά Αρχεία


01 - Περιληπτική Διακήρυξη - Αρχείο pdf (709 KB)
02 - Αναλυτική Διακήρυξη - Αρχείο pdf (1,5 ΜKB)
03 - Τεχνική Έκθεση - Αρχείο pdf (482 KB)
04 - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Αρχείο pdf (886KB)
05 - Προϋπολογισμός - Αρχείο pdf (588 KB)
06 - Τιμολόγιο - Αρχείο pdf (971 KB)
07 - Οικονομική Προσφορά - Αρχείο pdf (40 KB)
08 - ΤΕΥΔ - Αρχείο pdf (1,5 ΜB )  - Αρχείο Word (187 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA