Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού: Κατασκευή Προστατευτικού Τοιχίου Εντός Οικισμού Στόλων Δήμου Γόρτυνας
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού: Κατασκευή Προστατευτικού Τοιχίου Εντός Οικισμού Στόλων Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

1. Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου Κατασκευή Προστατευτικού Τοιχίου Εντός Οικισμού Στόλων Δήμου Γόρτυνας , με προϋπολογισμό 40.000,00 €.


Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 32.247,28 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).


2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι τις 29-5-2020 , το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από τα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Οδός Άγιοι Δέκα.

Πληροφορίες Τζανάκης Μιχαήλ

Tηλ.: 2892 340341.

 

 

Σχετικά Αρχεία

01 - Περιληπτική Διακήρυξη - Αρχείο pdf (108 KB)
02 - Διακήρυξη Διαγωνισμού - Αρχείο pdf (460KB)
03 - Τεχνική Έκθεση - Αρχείο pdf ( 75 KB)
04 - Τιμολόγιο Μελέτης - Αρχείο pdf (353 KB)
05 - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Αρχείο pdf (390 KB)
06 - ΠρομέτρησηΑρχείο pdf (140 KB)
07 - Προϋπολογισμός Μελέτης - Αρχείο pdf (122 KB)
08 - Προσφορά - Αρχείο pdf (115 KB)
09 - ΤΕΥΔ Αρχείο doc (208 KB)  - Αρχείο pdf ( 312ΚΒ)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA