Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «Εργασίες Αναβάθμισής Οδών Εντός Οικισμού Βουρβουλίτη Τ.Κ. Αγίων Δέκα Δ. Γόρτυνας»
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «Εργασίες Αναβάθμισής Οδών Εντός Οικισμού Βουρβουλίτη Τ.Κ. Αγίων Δέκα Δ. Γόρτυνας» PDF Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου «Εργασίες Αναβάθμισής Οδών Εντός Οικισμού Βουρβουλίτη Τ.Κ. Αγίων Δέκα Δ. Γόρτυνας», με προϋπολογισμό 12.000,00 €.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών

  • Κατηγορία Οδοποιία με προϋπολογισμό 9.658,11 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ απρόβλεπτα)

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς μέχρι τις 29 Ιουνίου 2020 από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

Πληροφορίες

Ηλιάκης Νεκτάριος: 2892340324

Σε περίπτωση που δε το παραλάβει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος, απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το παραλάβει.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Αντονίο Ντι Βίτα1, Άγιοι Δέκα στις Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

 

 


Σχετικά Αρχεία

Τεύχη Δημοπράτησης- Αρχείο pdf (27 KB) 
01 - Περιληπτική Διακήρυξη - Αρχείο pdf (595 KB)
02 - Αναλυτική Διακήρυξη - Αρχείο pdf (1.4 MB)
03 - Τεχνική Έκθεση - Αρχείο pdf (43 KB)
04 - Προμέτρηση- Αρχείο pdf (46 KB)
05 - Ε.Σ.Υ - Αρχείο pdf (284 KB)
06 - Τιμολόγιο Μελέτης - Αρχείο pdf (179 ΚB)
07 - Προϋπολογισμός Μελέτης  - Αρχείο pdf (54 ΚB)
08 - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς - Αρχείο pdf (58 ΚB)
09 - ΤΕΥΔ - Αρχείο doc (187 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA