Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με Τίτλο «Κέντρο Τουριστικής Ενημέρωσης και Πληροφόρησης Επισκεπτών Δήμου Γόρτυνας»
Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με Τίτλο «Κέντρο Τουριστικής Ενημέρωσης και Πληροφόρησης Επισκεπτών Δήμου Γόρτυνας» PDF Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας διακηρύττει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση της ΠΡΑΞΗΣ: «Κέντρο τουριστικής ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Δήμου Γόρτυνας» και συγκεκριμένα του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «Αποκατάσταση κτηρίου πρώην Δημαρχείου Γόρτυνας (Επισκοπικού Μεγάρου)». Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του Υποέργου, με βάση τη μελέτη (τεύχη δημοπράτησης) με αριθμό θεώρησης 76/2020 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Γόρτυνας, ανέρχεται στο ποσό των 497.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

 

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 9η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

 

 

Σχετικά Αρχεία

Αναλυτική με ΑΔΑΜ - Αρχείο pdf (1.989 ΚB)
Ε.Σ.Υ. - Αρχείο pdf (1.541 KB)
Έντυπο Οικ. Προσφοράς - Αρχείο pdf (92 KB)
Προκύρηξη ΜΕ ΑΔΑΜ - Αρχείο pdf (1.228 ΚB)
Προμετρήσεις - Αρχείο pdf (1,033 KB)
Προυπολογισμός - Αρχείο pdf (987 KB)
Τεχνικές Προδιαγραφές - Αρχείο pdf (821 KB)
Τεχνική Έκθεση - Αρχείο pdf (1.644 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο pdf (1.580 KB)
Τιμολόγιο - Αρχείο pdf (658 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA