Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Υλικών Τσιμεντόστρωσης (Σκυρόδεμα - Πλέγματα) Αγροτικών οδών οικισμού Βαλη Δ. Γόρτυνας»
Προκήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Υλικών Τσιμεντόστρωσης (Σκυρόδεμα - Πλέγματα) Αγροτικών οδών οικισμού Βαλη Δ. Γόρτυνας» PDF Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ (ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-ΠΛΕΓΜΑΤΑ) ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΛΗ Δ.ΓΟΡΤΥΝΑΣ» προϋπολογισμού 39.990,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

 

Σχετικά αρχεία

Προκήρυξη  - Αρχείο
01 - Εξώφυλλο - Αρχείο
02 - Τεχνική Έκθεση - Αρχείο
03 - Διακήρυξη - Αρχείο
04 - Παράρτημα Ι - Αρχείο
05 - Παράρτημα ΙΙ- Αρχείο
06 - Παράρτημα ΙΙΙ - Αρχείο
07 - Παράρτημα ΙV - Αρχείο
08 - Παράρτημα V - Αρχείο

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA