Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος και Δομικού Πλέγματος του Δήμου Γορτυνας
Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος και Δομικού Πλέγματος του Δήμου Γορτυνας PDF Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ» προϋ πολογισμού 99.999,80 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξει του ν. 4412/2016 και τους όρους της οικείας Διακήρυξης με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών.

Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΓ. ΔΕΚΑ, ANTONINO NTI ΒΙΤΑ1

Κωδ. NUTS: EL431

Τηλ. επικοινωνίας: 2894-340301, Φαξ. : 289231491

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Διεύθυνση διαδικτύου: http://www.gortyna.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κωδικός CPV: 44114100-3 (Έτοιμο Σκυρόδεμα)- 44313000-7 (Μεταλλικά πλέγματα)

Είδος Σύμβασης : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

 

 

Σχετικά αρχεία

Προκήρυξη- Αρχείο
01 - Εξώφυλλο - Αρχείο
02 - Τεχνική Έκθεση - Αρχείο
03 - Διακήρυξη - Αρχείο
04 - Παράρτημα Ι - Αρχείο
05 - Παράρτημα ΙΙ- Αρχείο
06 - Παράρτημα ΙΙΙ - Αρχείο
07 - Παράρτημα ΙV - Αρχείο
08 - Παράρτημα V - Αρχείο

 

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA