Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «Αποκατάσταση Ζημιών στο Οδικό Δίκτυο της Δ.Ε. Κόφινα Δήμου Γόρτυνας»
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «Αποκατάσταση Ζημιών στο Οδικό Δίκτυο της Δ.Ε. Κόφινα Δήμου Γόρτυνας» PDF Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού Ηρακλείου διακηρύσσει την με Συνοπτικό Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση Ζημιών στο Οδικό Δίκτυο της Δ.Ε. Κόφινα Δήμου Γόρτυνας» εκτιμώμενης αξίας 34.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με
  • Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147), άρθρου 117
  • Τους όρους της παρούσας

και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

 

Διακήρυξη - Αρχείο pdf (456 ΚB)
Εξώφυλλο - Αρχείο pdf (64,6 ΚB)
Προκήρυξη - Αρχείο pdf (790 KB)
Τεχνική Έκθεση - Αρχείο pdf (80,9 KB)
Προϋπολογισμός - Αρχείο pdf (124 KB)
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Αρχέιο pdf (381 KB) 
Προμέτρηση - Αρχείο pdf (127 KB)
Τιμολόγιο - Αρχείο pdf (282 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο word (189 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA